Föreningen

Föreningen startades 1925 med två grusbanor. Det var populärt med tennis under 1970-1980 talen och sedan dalade intresset under ett antal år och banorna fick förfalla. Dock skedde en nystart år 2006 som resulterade i att en av banorna med stor arbetsinsats kunde restaureras av föreningens medlemmar. Den andra banan fick ny beläggning i form av plexipave år 2012. Vid utomhusbanorna finns även ett klubbhus och ett bollplank. Uthyrning sker i OKQ8. Föreningen har under sommartid även en skolungdom som vaktmästare.

Under höst och -vårtermin tränar grupperna inomhus i kommunens sporthall. Det är barn- och ungdomsgrupper, vuxengrupp och en öppen tennistid för alla. 

Historia

Föreningen startades 1925 med två grusbanor. Det var populärt med tennis under 1970-1980-talen och sedan dalade intresset under ett antal år och banorna fick förfalla. Dock skedde en nystart år 2006 som resulterade i att en av banorna med stor arbetsinsats kunde restaureras av föreningens medlemmar. Den andra banan fick ny beläggning i form av plexipave år . Vid utomhusbanorna finns även ett klubbhus och ett bollplank. Uthyrning sker i affären Konsum.

Föreningen har under sommartid även en skolungdom som vaktmästare.

Under höst och –vårtermin tränar grupperna inomhus i kommunens sporthall. Det är barn- och ungdomsgrupper, vuxengrupp och en öppen tennistid för alla. Under vissa perioder har även tennistid för asylsökande erbjudits.

I april är medlemsstädning inför grusbaneöppningen med korvgrillning och rundtennis. Under sommaren erbjuds sommartenniskurser för barn- och ungdomar samt ibland även för vuxna. I juni tennisläger och kick-off sker vid varje terminsstart.

Föreningen idag har 120 medlemmar, varv hälften ungdomar under 20 år, jämt könsfördelade.