Bli medlem

Medlemsavgift för 2022

Medlemsavgiften betalar du till vårt plusgiro 305739-5 eller Swish (123 434 92 54)

Man kan efter betalning hämta medlemskortet i kassan på Mörbylånga Bensin & Service (OKQ8).

Årsmötet har beslutat följande avgifter :

  • Familjemedlemsskap ( föräldrar + barn )    300 kr  – Skriv namn på samtliga familjemedlemmar med pers.nr.( 10 siffror )
  • Senior     200 kr
  • Junior ( upp till 20 år )     150 kr
  • Banhyra 60 kr/ tim för medlem 120 kr/ tim för icke-medlem. Öppen mellan 1 maj och 31 oktober.

Mörbylånga Tennisförening Swish 123 434 92 54